1/12

Χρόνος που απομένει για τους προκριματικούς που θα διεξαγχθούν στην Αθήνα :